Välkommen till lansnykter.se! Det här är en självständig sida utan koppling till någon organisation, som har till syfte att sprida information om nykterhetsrörelsen och arbetet mot alkohol och narkotika i det svenska samhället. Det finns skäl att trappa upp arbetet med att motverka alkohol och narkotika i Sverige, då det skapar väldigt stora samhällsproblem. Ett sådant stort problem är våldsanvändningen i samhället. Brottsförebyggande rådet har slagit fast ett tydligt samband mellan å ena sidan, alkoholkonsumtion, och å andra sidan, våldsbrott. Det handlar både om brott i nära relationer och brott i krogmiljö, rattfylleri är ett annat exempel på direkt alkoholrelaterad brottslighet. Det är svårt att mildra alkoholens negativa skadeverkningar i samhället utan att minska själva alkoholkonsumtionen, därför måste arbetet inriktas mot just det målet. På den här sidan beskriver vi därför hur det arbetet kan bedrivas på bästa sätt och vi försöker lyfta olika frågor kopplade till det här ämnet. Vill du höra av dig till oss som är redaktionen bakom denna sida, kan du klicka in här.