Lansnykter

Länsnykter2024-01-08T20:21:38+01:00

Vårt mål och syfte – en förbättrad folkhälsa

Länsnykter är en förening som verkar för en förbättrad folkhälsa som ska komma alla människor i samhället till del. Folkhälsofrämjande insatser är bland det viktigaste man kan göra i ett samhälle för att människor och samhället ska må bra.

Ibland har människor uppfattningen att de som svarar för en god folkhälsa i Sverige är hälso- och sjukvården. Det är inte fel – men det är definitivt inte hela sanningen. Hälso- och sjukvården i Sverige styrs av Sveriges olika regioner och de har viktiga uppdrag att erbjuda människor vård och förebygga sjukdomar och ohälsa. Men det är betydligt fler aktörer i vårt samhälle som måste engagera sig, och som engagerar sig, för en god folkhälsa. 

Vad är folkhälsa?

Folkhälsa handlar om hälsa, sjuklighet och dödlighet, det hälsofrämjande uppdraget handlar således om att hela samhället ska samverka för att premiera god hälsa och minska sjuklighet och dödlighet. En del faktorer kopplade till hälsa är medfödda, såsom genetisk risk för vissa sjukdomar och liknande. Även vilket kön vi har och hur gamla vi är har också en stor inverkan på hur vi mår och hur samhället mår. Men det är många andra faktorer som påverkar folkhälsan som vi faktiskt kan styra över genom att arbeta folkhälsofrämjande. Genom att uppmuntra till regelbunden konditionsträning och möjliggöra fysisk aktivitet för många människor så minskas risken avsevärt för sjukdomar, särskilt hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att äta rätt förebygger man också ohälsa och sjukdomar vilket är mycket viktigt för folkhälsan. Genom ett aktivt arbete mot missbruk av alkohol, droger och tabletter förhindrar man att människor fastnar i missbruk och långvarigt utanförskap.

Fysisk aktivitet – viktigt för folkhälsan

En viktig insats för alla aktörer som på något sätt är involverade i arbete kring folkhälsofrågor är att underlätta för människor att röra på sig och delta i och utöva fysisk aktivitet. Det kan till exempelvis handla om att vi som förening tar initiativ för att skapa mötesplatser där människor, kostnadsfritt, kan utöva fysisk aktivitet tillsammans under lättsamma former som passar alla människor. Det handlar också om att vi som förening samverkar med idrottsföreningar för att bidra med våra kunskaper för folkhälsa för att kunna möjliggöra att idrottsrörelsen når ut så brett som möjligt i samhället. Det handlar också om att staten ger ekonomiska bidrag och stöd till föreningar som är verksamma inom idrott – särskilt barn- och ungdomsidrott vilket är av särskild betydelse för folkhälsan. Alla insatser som kan främja fysisk aktivitet är viktiga. Bra ventilation på sjukhus samt hemma är viktigt för de som är sjuka. Vi samarbete med FTXsystem.se 2021 som är en bra partner på detta segment dvs FTX Ventilation samt självdrag samt aggregat i sin helhet.

Tandhälsa, Naprapati ett av flera hygienfaktorer när det kommer till en god hälsa

Att besöka en tandläkare med jämna mellanrum lika som som att besöka en naprapat som tar en titt på allt som kan vara fel på ens rygg nacke med mera spelar en stor roll när det kommer till att ha en god relation till sin kropp som i sin tur resulterar till ett välmående. Vi på Länsnykter anser att det är viktigt att man har en kontinuerlig kontakt med sin tandläkare samt naprapat för att upprätthålla en god fysik när det kommer till kroppen samt munvård. Detta utesluter självklart inte dina rutiner med övriga viktiga punkter som påverkar din tandhälsa såsom att regelbundet borsta tänderna använda tandtråd och när det kommer till fysiken att regelbundet träna för att inte få problem med leder samt rygg osv. Vi rekommenderar alla våra läsare att ta del av de guider samt information som finns att läsa ute på internet om dessa ämnen som exempel vis här, 117.se Det är samtidigt också viktigt att se till att hålla sig uppdaterad när det kommer till information om det senaste som händer i samhället då medicinska studier ständigt utvecklas och kommer ständigt att fortsätta att göra det.

Många Tandläkare i exempelvis Stockholm har börjat med så kallade kurser för människor som haft problem med sina liv tidigare med exempelvis sin hälsa att ta hand om sina tänder. En av dom klinikerna är Stockholms Tandläkarmottagning som ger gratis ut kurser för människor som vill lära sig mer om hur man använder tandtråd, vilken tandborste man ska välja med mera. Samma sak gäller det med Stockholms Naprapatklinik de ger ut gratis hjälp att lära ut människor hur man håller sin fysik igång när det kommer till träning som är anpassad för ryggen samt nacken. Främst i förebyggande syften så man inte ska behöva vara beroende av att gå till en naprapat hela tiden. Stockholm har ett flertal kliniker med naprapater som ger ut sådana kurser lika så Stockholmsbaserade Tandläkare som gör det likaså.

Förebygg och förhindra missbruk – en helt avgörande uppgift för folkhälsan

Missbruk av alkohol och narkotika är två av de största hoten mot folkhälsan. Länsnykter ser det som oerhört angeläget att arbeta både förebyggande och reaktivt på missbruk – det är en angelägenhet för hela samhället. Det är viktigt att alla delar av samhället hjälper till och uppmärksammar och agerar när någon börjar falla in en destruktiv alkoholkonsumtion eller narkotikamissbruk. Där har socialtjänsten en stor i uppgift i att agera och erbjuda behandling, men det civila samhället har också en mycket stor uppgift i att arbeta mot missbruk. För den som kommer ur missbruk är det väldigt viktigt att det finns en gemenskap att komma till – då ensamhet är mycket farligt ur folkhälsosynpunkt. Därför är det viktigt med aktörer i det civila samhället som hjälper folkhälsan, vi på länsnykter uppmuntrar därför olika typer av träffpunkter och mötesplatser för nyktra missbrukare.

Blancolån och privatlån är problematiskt för folkhälsan

Något annat som är farligt för folkhälsan är människor som tar snabba lån med olika räntor, det vi säga samla lån via låneformen såsom exempelvis privatlån och blancolån. En städad belåning innebär en städad ekonomi med optimerade månadsavgifter. Det är för många människor frestande att ta ett lån för att finansiera privatkonsumtion, kanske ett inköp av en ny resa eller en väska. Men många är inte insatta i vilka dåliga lånevillkor företagslån, privatlån och blancolån ofta har – många människor kan lätt få mycket höga räntekostnader på en månad – vilket skapar stora och allvarliga problem för människors privatekonomi. Det är problematiskt för folkhälsan då ekonomiska problem och psykisk ohälsa ofta är sammanflätat. Det kan vara svårt att ta sig ur en situation där man har flera privatlån, flera blancolån, med hög ränta. Mer information beträffande företagslån finner du via din officiella företags låneguiden kring tips gällande företagsekonomi samt privatekonomin

Många tar renoveringslån som är en låneform som blivit mer och mer populär inom hantverksbranschen, företag verksamma inom dränering till målare, badrumsrenoverare, hantverkare som renoverar hela lägenheter utföra badrumsrenoveringar verksamma inom tillbyggnationer samt vet hur man bygger ut. En renovering av ett badrum är ofta förenat med många skador där vikten av sjukvårdspersonal som är utbildade om skador förenat med hantverk vara något av stor nytta samt krav anser vi. Ja med andra ord allt möjligt, det är psykologiskt glädjande att se något nytt hända med sitt boende om vi exempel vis tar dränering som exempel har man under en längre tid haft problem med fukt och varit behov av någon sorts fuktskydd kan det kännas riktigt skönt att få denna puck fixad. Trenden där lån i samband , med hjälp från en hantverkare som är målare samt riktigt duktig på att renovera badrum samt utföra arbeten inom tillbyggnad samt sista men inte minst så behärskar han faktumet om hur man gör när någon kund vill bygga ut tryggt och säkert. Men hur som han har vuxit i Stockholm på senare tid. Vi spår att detta är något som kommer bli mycket större med tiden. Hantverkare runt om i Stockholm har som väntat sett denna möjlighet att kunna kapitalisera på detta. Inget fel med det men det är viktigt att man som låntagare ser till att du har råd att betala hela lånet under hela låneperioden så man inte tar ett beslut från ingenstans. Första företaget jag stötte på som sysslade med denna typ av finansiering vad Dränering Stockholm eller så kallades som Fuktskydd jag minns inte riktigt, men han som ägde företaget visade olika källargolv som de i arbetade med att få dem bli av med problemet när det kommer till problem med fukt. Det är väl det som är huvudarbetet när det kommer till dränering…..hur som haver detta utförde dom i samma veva som vi pratade. Nu kanske inte det roligaste hantverket man vill se i jämförelse med en köksrenovering eller lägenhetsrenovering osv. Men det är dock en mycket viktig åtgärd som förr eller senare behöver lösas.

Ett sätt att ta sig ur en sådan situation är att vända sig till en aktör som kan samla lån och krediter. Det innebär att man ansöker hos en seriös bank eller kreditinstitut om att samla sina lån till ett lån – när man samlar lån så blir alla små lån man har till ett enda lån. Genom att samla lån får man bättre ränta, lägre avgifter och oftast ett mer seriöst låneavtal som kan få en att komma på fötter igen. Samla lån är viktigt för privatekonomin och kan få människor att komma tillbaka till en hanterbar situation igen – vilket är viktigt för en god folkhälsa. Samla lån är ett sätt att få bukt med problemen med ofördelaktiga privatlån och blancolån som skapar stora problem för enskilda.

Denna typ av låneformat finns från allt från 100000 upp till 500000 kr det finns summor allt mellan 200000 kr, 300000 kr, 350000 kr samt 400000 kr. Men samtliga kommuner i Sverige är eniga som en sak och det är att innan man går in i denna typ av affär så ska man ha en framtidsutsikt om att kunna klara av att kunna betala tillbaka själva lånet. Låna aldrig pengar om du inte vet ifall du iallafall kan betala det banken minimum kräver i form av ränta med mera. Det spelar inte roll om det är lån på 100000:- eller lån på 500000:- det viktigaste är att lånet du tar kan betalas tillbaka inom den utsatta tiden du och din bank kommit överens om.

Det finns en A-Ö ordlista inom finansiering med förklaringar på olika termer som används inom lånebranschen.

Allt större behov av kvalitativa sängar i hälso- och sjukvården

I takt med att vårdbehoven i Stockholm ökar så behövs också fler vårdplatser. Varje vårdplats behöver förses med sängar och därmed finns det ett stort utrymme för sängvaruhus som kan sälja kvalitativa och ergonomiska sängar till sjukvården.

Sverige har en vårdskuld. Med det menas att det finns många personer som behöver vård men som inte har fått vård i rätt tid. Det är framförallt en fråga som löses genom mer personal och resurser till hälso- och sjukvården, men det är också en fråga om material. Material kan handla om sängar som köps in från sängvaruhus i Stockholm.   Det behövs fler sängar till sjukhusen och sängarna måste vara av god kvalitet och möta sjukvårdens behov. Sängvaruhuset som levererar sängarna behöver delta i en offentlig upphandling där de behöver beskriva varför just deras sängar uppfyller sjukvårdens behov. Sängar på sjukhus behöver möta särskilda kvalitetskrav. Det handlar bland annat om att sängvaruhuset som ska leverera sängarna ska ha möjlighet att erbjuda vara höj- och sänkbara sängar och att sängarna i övrigt ska vara ergonomiska och anpassade för människor som vårdas på en sjukhusinrättning. Det finns ett antal sängvaruhus i Stockholm som erbjuder sängar som möter de krav som sjukvården ställer upp, men det finns ett behov av fler sängvaruhus som kan erbjuda den här typen av sängar. Alla sängvaruhus kan delta i offentliga upphandlingar om inköp av sängar till sjukvården, men det krävs att sängvaruhuset har den kompetens och kvalitet som krävs för att bli anlitade av hälso- och sjukvården.  Sängvaruhuset behöver inte vara särskilt inriktat på hälso- och sjukvården för att kunna sälja till sjukhus, det kan vara ett sängvaruhus med allmän inriktning. Men det är av stor vikt att de sängvarianter som erbjuds är anpassade för sjukvårdens behov.

 

Vikten av att utföra radonmätningar!

Utvecklingen av bostadsmarknaden innebär större utvecklingar för samhället i över lag. Men utöver alla möjligheter så medföljer ett ansvarsområde för den enskilde bostadsägare. Radom är ett ämne som uppkommer i gasform. Detta ämna luktar ingenting och är ej synbart för ögat på grund utav dess genomskinliga utseende. I Stockholm finns flertalet villor innehållandes radon utan ägarens egen vetskap. Denna guide kommer att kortfattat gå igenom varför radon är skadligt, varför en radonmätning kan vara av vikt och hur en radonmätning går till, långtidsmätning såväl som korttidsmätning.

Risker som Uppkommer av Radon

Med tanke på att radon uppkommer vid sönderfallandet av uran, som är en naturlig arom i samhällets berggrunder, så bevisar detta hur enkelt radon faktiskt bildas och riskerar att bli ett problem. Men radonet uppkommer inte endast på detta sätt utan kan även härstamma från annat material såsom betong eller material från en byggarbetsplats. I Stockholm på tidigt nittiotal så spreds radonet rejält via en betongsort som går under namnet blåbetong. På senare tid har man förstått vikten av att utföra korrekta radonmätningar, med tanke på hur giftigt ämnet faktiskt är.

Radon har visat sig vara en hög riskfaktor för bland annat lungcancer och därför vill vi se till att alla bostadsägare är medvetna och får hjälp med att åtgärda framväxten av radon. För säkerhets skull, så råder vi samtliga att utföra en radonmätning!

Hur Funkar Mätningen av Radon? Långtidsmätning eller Korttidsmätning?

För att upptäcka detta ämne är det viktigt att mäta radonhalten. Man gör en så kallad radonmätning där man vill upptäcka om halten är högre än 200Bq per m2 i ett hus. Är halten över denna bör man hitta åtgärder för att minska på detta för att inte utsätta sin hälsa för risker. Vid en sådan här mätning använder man sig av en radondosa där man antingen får en indikation gällande radonhalten alternativt får ett någorlunda värde på hur hög den är. Vid det förstnämnda så utgår man ifrån indikationer och detta kan vara aktuellt när det är tidspress på mätningen. Till exempel en bostadsförsäljning i Stockholm, här kan det gå undan och kunden, alternativt säljaren, har inte alltid tid att vänta på att göra en långtidsmätning. I detta fall gör den stereotypiske stockholmaren i stället en korttidsmätning. Detta för att en korttidsmätning är effektivt och tidsparande vilket ofta är vad som eftersöks i Stockholms-trakterna. Fördelarna med denna korttidsmätning är att den kan ge indikation på om en behöver utföra en långtidsmätning längre fram eller om radonhalterna över tid är så pass låga att det troligtvis inte behövs.

Om nu korttidsmätningen skulle indikera på en högre nivå av ämnet så rekommenderas i slutändan en långtidsmätning som kan göras under rätt förhållanden. Till exempel så kan villaägaren vänta till vinterhalvåret med att göra en radonmätning som tar ca 2 månader. Fördelen med att utföra en långtidsmätning under vintern är att fönster och dörrar oftast hålls stängda under denna period, kanske eldar man och då skapas ett undertryck som får radonet att stiga vilket i sin tur ger radonmätningen ett bättre och tillförlitligare resultat.

Är lämpligt att korrodera elbilsladdare med solpaneler och advokater.

En möjlig vinkel för artikeln är att undersöka hur solpaneler och laddare för elfordon blir allt vanligare i hemmen och hur detta kan påverka familjerätten och advokaternas roll. När fler par beslutar sig för att installera solpaneler eller laddare för elfordon i sina hem kan de till exempel behöva hantera komplexa juridiska och ekonomiska överväganden, såsom äganderätt, skatteincitament och ansvarsfrågor. I sådana fall kan advokater bli kallade att hjälpa paren att navigera i dessa frågor och se till att deras rättigheter skyddas.

En annan möjlig vinkel är att undersöka hur familjerätt och advokater kan spela en roll vid installation och underhåll av solpaneler och laddare för elfordon. Vid en skilsmässa kan ett par till exempel behöva dela upp tillgångarna i sitt hem, inklusive eventuella solpaneler eller laddare för elfordon som har installerats. Advokater kan behöva hjälpa paret att nå en överenskommelse om hur dessa tillgångar ska delas och se till att installation eller underhåll av solpaneler och laddare för elfordon görs på rätt sätt.

Dessutom kan installationen av solpaneler och elbilsladdare i vissa fall kräva vissa elektriska installationer, vilket kan vara komplicerat och kan kräva en advokats expertis för att se till att alla nödvändiga tillstånd och bestämmelser följs.

Sammanfattningsvis kan man säga att även om solpaneler, laddare för elfordon, elinstallationer, familjerätt och advokater kanske inte verkar ha något direkt samband kan de korsas på olika sätt, och därför kan det krävas juridisk rådgivning och expertrådgivning för att navigera och se till att allting görs på rätt sätt och i enlighet med lagen.

Sammanfattningsvis kan man säga att om man vill förbättra sin utbildning i dryckeskunskap bör man smaka på ett stort antal olika drycker, lära sig om produktionsprocessen, studera historia och kultur, öva sig i att smaka på rätt sätt, lära sig om hur man kombinerar drycker med mat och fortsätta att lära sig.

 

Go to Top