Många tonåringar tycker att det är fel att föräldrar köper ut alkohol. Vad tycker du? Var 3:e fl icka och var 5:e pojke i årskurs 9 i Sollentuna får alkohol genom syskon eller kamrater.
Det kan du som vuxen ändra på. På tänkom.nu får du fakta och tips om tonåringar och alkohol. Läs mer till höger.

Några tips inför skolavslutningen
Snart är det skolavslutning, ett tillfälle då vi vet att tonåringar dricker alkohol
och vissa gör sin alkoholdebut. Vi vill med detta brev passa på att uppmuntra dig som förälder att prata lite extra med din tonåring inför skolavslutningen.
Visa att du bryr dig och sätt gränser
Forskning visar att en restriktiv hållning och tydliga gränser från föräldrarnas sida kan skjuta
upp alkoholdebuten och bidra till mindre alkoholproblem i framtiden. Våga ta samtalet och
sätt gränser för vad som ska vara tillåtet. Ungdomar vill ha klara besked. Varma, tydliga
och engagerade vuxna kan påverka oerhört mycket. Prata också med dina äldre barn om att de inte ska köpa ut alkohol till sina syskon och syskonens kamrater. Detta för att vi tillsammans ska arbeta för att minska tillgången på alkohol hos våra ungdomar. Resultatet från Sollentuna kommuns drogvaneenkät 2012 visar att den vanligaste vägen att skaffa fram alkohol är genom äldre syskon och syskons kamrater.
Du som förälder kan påverka!
Även föräldrar och andra vuxna köper ut alkohol exempelvis till skolavslutningar. Att köpa ut
alkohol till ungdomar under 20 år är langning enligt lagens mening.
Genom Tänkom kampanjen samarbetar Sveriges alla kommuner inklusive Sollentuna med
bland annat Folkhälsomyndigheten. Satsningen syftar till att sprida information till tonårsföräldrar
som får argument att säga nej till alkohol till sina tonåringar.
Vill du läsa mer, gå in på www.tankom.nu

Inför studentdagen
Nu stundar även studentavslutningar. Av erfarenhet vet vi att detta är tillfallen då ungdomar konsumerar en stor mängd alkohol. 20-års gräns för alkohol gäller vid studentfirandet. I Sollentuna är Esbergsparken traditionsenligt platsen där studenterna samlas på avslutningsdagens morgon. För tredje året i rad närvarar föreningsaktiva, politiker, tjänstemän och skolpersonal för att bjuda på en alkoholfri studentfrukost i syfte att minska alkoholkonsumtionen.


Lennart Gabrielsson,                                                       Maria Stockhaus

Ordförande i socialnämnden                                          Ordförande i barn – och utbildningsnämnden

Magnus Ramstrand                                                         Anders Morin

Ordförande i kultur- och fritidsnämnden                        Ordförande i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.