STOPPA ALL ALKOHOLREKLAM  NordAN

Uttalandet antaget av NordANs årliga möte i Köpenhamn, den 2.a Oktober 2010

Alkohol är den största dödsorsaken bland unga européer. Den är mer förödande än illegala droger och HIV/Aids t.ex. och dödar ungefä 60.000 unga i åldern 15-29 år, varje år! Medlemmarna i NordAN kräver att regeringarna i de Nordiska och Baltiska staterna tar krafttag mot all alkoholreklam för att bryta den negativa utvecklingen.

 

-          Många andra organisationer och professionella agerar för att begränsa skadorna från alkohol på ett liknande sätt, säger Outi Ojala, president i NordAN, (Nordiska Alkohol- och Narkotikapolitiska nätverket). 

-          Den amerikanska akademin för pediatrik (barnhälsovård) har precis ställt krav på Vita huset om krafttag mot tobaks- och alkoholreklam och andra medicinska organisationer och fackförbund över hela världen kräver handling från olika regeringar och världssamfund, fortsätter Outi.

Några av våra medlemsländer har redan tuffare reklamlagstiftning och Litauen har beslutat att inför reklamförbud från 2012. Om vi skall reducera antalet döda och skadade unga människor så måste vi agera.

 

Baserat på forskning så vet vi nu att marknadsföring av alkohol ökar ungas alkohol-konsumtion. Den tionde årliga samlingen för det Nordiska Alkohol- och Narkotikapolitiska nätverket, NordAN, som består av 88 frivilliga organisationer bjuder in våra respektive regeringar till att vidta åtgärder.

 

Barn och unga utgör en viktig målgrupp för alkoholindustrin då de representerar framtidens konsumenter. Analyser av de utryck som används i reklamen visar hur alkohol ska förknippas med social och fysisk attraktion, maskulinitet. romantik, avkoppling och äventyr. Mycket reklam för alkohol är också extremt kvinnoexploaterande. Alkoholreklam är bland de som tonåringar minns bäst och ofta anges som deras favoriter.

 

Forskningen visar också att effekten av traditionell marknadsföring är stor. En longitudinell studie visar att effekten av utdelning av promotionprylar med alkoholreklam har större effekt än exponering för tv-reklam eller annonser i tryckta media. (Collins et al 2007) Alkoholbruk i filmer har också visat sig vara en faktor som påverkar beslut och påbörjande av alkoholbruk (Sargent et al, 2006). Troligen underskattar dessa studier ändå storleken på den verkliga effekten av reklamen då bolagen ofta använder en mix av olika marknadsföringsmetoder samtidigt.

Uttalandet antaget av NordANs årliga möte i Köpenhamn, den 2.a Oktober 2010

För mer information: Mats Gunnarsson, SLAN, Styrelseledamot i NordAN 0730-77 77 27

Eller NordANs Generalsekreterare Leena Warsell, se nedan.

För övriga svenska organisationer som deltog på mötet se nästa sida.

Deltagande på mötet i Köpenhamn fanns representanter för följande svenska organisationer.

Alkoholpolitiskt Forum

Blåbandsförbundet - SBF

Blåbandsungdomen i Sverige - SBU

IOGT-NTO

Kvinnoorganisationernas samarbetsorgan i alkohol och Narkotikafrågor - KSAN

Motorförarnas Helnykterhetsförbund – MHF

SMART

SMART-ungdom

Stockholms Nykterhetsorganisationers samarbetsorgan - NSO

Sveriges Akademikers Nykterhetsförbund - SAN

Sveriges Landsråd för alkohol och Narkotikafrågor - SLAN

 

Förutom representanter för de nordiska och Baltiska länderna fanns en delegation från Nordvästra Ryssland och St:Petersburg på plats för att föreläsa och utbyta kunskaper med de andra.

Nedan visas ett diagram skapat av Världshälsoorganisationen WHO och deras Europakontor som finns i Köpenhamn.

Antal döda i WHOs europaregion i åldern 15-29 år, år 2004.

 

Se vidare på:  www.nordan.org 

 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.