Förslag till utbildningsupplägg 
Upplägget baseras på en förfrågan kring hur anställda inom hemtjänst och på äldreboende kan hantera brukare/boende med ett skadligt bruk. Förslaget bygger dels på kunskap om hur de kan bemöta en påverkad person men även hur man som arbetsgrupp kan stötta varandra. 
Förslag till upplägg, 3,5-4 timmar   Definitioner bruk, skadligt bruk och beroende  Grundläggande kunskap om hur man hanterar påverkan.  Hur kan man aktivt arbeta motiverande o MI som verktyg  Abstinens och sug: o Alkohol, läkemedel och narkotika  Återfall och ambivalens  Hur svara jag brukaren när den vill ha t.ex. alkohol? - Tips och strategier  Hur kan vi som arbetsgrupp stötta varandra?
 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.