Kontakt:

Stockholms Läns Nykterhetsförbund

Gun-Lis Roos ordförande

Mobiltel. 0709-48 81 42

Lars Olov Sjöström sekreterare

Mobiltel. 0706-97 00 22

Stockholms Läns Nykterhetsförbund

Pressmeddelande

Dags att uppmärksamma alkoholproblemen

För fjärde året i rad uppmärksammas alkoholens påverkan på

hälsan i en ideell satsning. Stockholms Läns Nykterhetsförbund

uppmanar de politiska beslutsfattarna att stå upp för en realistisk

syn på alkoholen som hälsorisk och ta ansvar för folkhälsan

genom en stark alkoholpolitik.

Uppmärksamhetsveckan är en angelägen ideell satsning inom ramen för Svensk

sjuksköterskeförenings sektioner och nätverk under veckan 7-13 november. Genom aktiviteter på

landets vård- och hälsocentraler sätts fokus på riskbruk och alkoholens roll för primärvårdens

vardagssjukdomar; hypertoni, depression, sömnstörning, metabola syndromet med mera.

Stockholms Läns Nykterhetsförbund välkomnar kampanjen och vill samtidigt uppmana

politikerna att arbeta för en folkhälsoinriktad och samhällsekonomiskt ansvarstagande

alkoholpolitik. De senaste årtiondenas alkoholliberalisering i form av fler tillstånd för servering av

alkohol, utökade serveringstider, borttagna införselkvoter mm avspeglas i ökade kostnader och mer

lidande. Varje nytt serveringstillstånd ökar alkoholkonsumtionen, som i sin tur ökar samhällets

alkoholrelaterade kostnader. Kostnaderna uppstår genom alkoholrelaterad våldsbrottslighet,

rattfylleriolyckor, ohälsa till följd av riskbruk av alkohol m.m. Betydande kostnader belastar

sjukvården, men även andra samhällssektorer får merkostnader. De intäkter samhället får i form av

bland annat skatter täcker bara en bråkdel av dessa.

Vi påminner om att alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat med 15 procent sedan 1997. Under

den tiden fram till 2007 har dödligheten i alkoholspecifika leversjukdomar stigit med 83 procent

bland kvinnor och 65 procent bland män. Priset och tillgängligheten är de två helt avgörande

faktorerna som påverkar konsumtionen, alkoholkonsumtionen påverkar alkoholrelaterade

sjukdomar som ökar landstingets kostnader och förorsakar mänskligt lidande.

Den allt aggressivare alkoholreklamen i våra medier som bl.a. kritiserats av

Konsumentombudsmannen måste motverkas. Forskning visar att alkoholreklam får unga att sänka

sin debutålder och öka sin alkoholkonsumtion. EU-medborgarna är övervägande kritiskt inställda till

alkoholreklam och enligt Eurobarometern anser 77 % av EUs befolkning att alkoholreklam som

riktar sig till unga ska förbjudas i EU. Sverige bör därför med stöd av WHOs rekommendation

arbeta för ett totalförbud av alkoholreklam.

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.