Policyarbete och åtgärder mot riskbruk

Tidiga preventionsinsatser i kommuner och företag

 

Presentation
Ø MHF är en trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som sin hjärtefråga. Organisationen har ca 34 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 310 lokalavdelningar.
Ø MHF arbetar också inom olika företag, främst med anknytning till trafik, med att i samråd med arbetsgivare och fackliga företrädare ta fram alkohol- och drogpolicyer på arbetsplatsen.
Ø MHF har arbetat med alkolåsutvecklingen i Sverige ett tiotal år och har belönats med European Road Safety Prize för detta arbete.
Ø Stockholms läns nykterhetsförbund är ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för sammanslutningar inom Stockholms län, som arbetar för att minska skador orsakade av alkohol och andra droger.
Alkoholpolicy på en arbetsplats
 
§ Policyn uttrycker en viljeinriktning hur man önskar hantera alkoholfrågan på en arbetsplats.
§ Policyn syftar till en god hälsa bland personalen.
§ Policyn utgår från arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen (AML). I lagens 3 kapitel står det att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
§ Alkoholpolicyn ska självfallet vara förankrad hos berörda fackliga organisationer.
§ MHF är den organisation som skrivit policyer för bl.a. SJ, Swebus, Poståkeriet, SL, Näckrosbuss m fl.

 

Bakgrund

I Sverige:

30 % ökad alkoholkonsumtion 1996 – 2004

 

Riskkonsumtion  

—17 % bland männen
— 9 % bland kvinnor

 

Minst 800 000 personer - många av patienterna i väntrummet!

 

Källa: Folkhälsoinstitutet

Stockholms län:

—Ett av de fyra län som toppar listan över Systembolagets och restaurangernas försäljning av sprit, vin och starköl, räknat per invånare 15 år och äldre
—Stockholms län samt Skåne län har högsta totalkonsumtionen av alkohol per invånare i Sverige
—Stockholms län har den högsta alkoholdödligheten per invånare i Sverige
—Kostnaderna för hälso- och sjukvård beräknas uppgå till 1,5-2 miljarder kronor årligen i länet, medan de totala kostnaderna är 5-10 gånger större.

 

Källa: CAN, SoRAD och Stockholms läns

 

Riskbruk, sammanfattning

(Bild)

En förhöjd alkoholkonsumtion som kan ge medicinska och sociala skadeverkningar

om den fortsätter

 

Ett nytt sätt att förebygga alkoholproblem på en arbetsplats

 

En förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion kan leda till ökad risk för ohälsa, ökad risk för olyckor och arbetsrelaterade skador och en ökad frånvaro samt en negativ effekt på arbetsmiljön i stort.

 

Riskbruk av alkohol kan därigenom innebära kostnader och problem för såväl arbetsgivaren som den enskilde.

 

Riskbruksprojektet

 

Regeringens ”Handlingsplan för att förebygga   alkoholskador”

Fler inom hälso- och sjukvården ska fortbildas i   alkoholprevention
Riskbruksprojektet/FH
ØFHV/arbetsliv
Ø Högskola/universitet
Ø Mödravård
Ø Barnhälsovård
Ø Primärvård
Ø Sjukhus
Ø Alkoholhjälpen
Ø MI
Ø Tobak (primärvård)

 

Lokala seminarier

 
• Målgruppen = arbetslivet
• Kort information om ”Riskbruksmodellen”(1-2 tim)
• Halv- eller heldagsseminarium
• Riskbruksseminarium som del i annat evenemang
• Material om riskbruk av alkohol

 

Karin Gisselman

E-post: karin.gisselman@fhi.se

Tel: 08 - 566 135 59

 

Möjlighet till samverkan

 

Fackliga utbildningar
Rådgivning

 

Kontakt:

Lars Olov Sjöström, MHF tel. 070-697 00 22

Gun-Lis Roos, Stockholms läns nykterhetsförbund, tel. 08-35 38 26

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.