FOLKHÄLSA OCH ALKOHOL I SVERIGE
Alla känner till att hög alkoholkonsumtion och alkoholberoende är ett allvarligt hälsoproblem som skapar stora kostnader för samhället. Det finns dock en risk att vi i Sverige ser de utslagna alkoholisterna men glömmer alla andra vars hälsa och livsvillkor påverkas negativt av alkoholen. Alkoholproblemen i samhället gör sig påminda på olika sätt. Många trafikolyckor, misshandelsfall och våldtäkter är alkoholrelaterade. Sjukdomar och ohälsa orsakad av alkohol är ett mycket stort problem. Folkhälsomyndigheten beräknar samhällskostnaderna för alkohol till minst 30 miljarder kronor. Vissa forskare har uppskattat kostnaderna och kommit fram till ännu större belopp – mer än 150 miljarder.
Nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol vecka 45 den 2-8 november 2015
Varje år sedan 2008 anordnas under vecka 45 en nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol. Så även i år, då en lång rad organisationer och myndigheter tillsammans på olika sätt uppmärksammar hur alkoholen påverkar folkhälsan och samhället. I fokus för uppmärksamhetsveckan 2015 är, liksom under tidigare år, riskbruk av alkohol samt personal och patienter inom hälso- och sjukvården. Riskbruk av alkohol är en av levnadsvanorna som kan och bör påverkas.
I år sprids också kunskaper om de samband mellan alkohol och cancer som har fastslagits av aktuell forskning. Alkohol ligger bakom fem procent av all cancer, vilket gör alkohol till den näst största orsaken till cancer (efter tobak). Detta gäller även alkohol i låg eller måttlig mängd. Sedan 1980-talet har alkohol klassats som cancerogent. Alkohol orsakar såväl bröstcancer som änd- och tjocktarmscancer. I EU diagnosticeras 136 000 nya alkoholrelaterade cancerfall varje år.
Några viktiga åtgärder:
§  Förbjud alkoholreklam i offentliga miljöer och i alla medier!
Idag satsar alkoholtillverkarna över en miljard kronor för att få svenskarna att dricka mer alkohol. Alkoholreklamen leder till ökad alkoholkonsumtion och ohälsa.
§  Slå vakt om alkoholmonopolet i Sverige!
Systembolagets monopol på detaljhandel med alkohol är mycket viktigt och bidrar till att hålla skador och problem nere. Utan monopolet skulle konsumtionen vara nästan 40 procent högre och orsaka kraftigt ökade skadeverkningar i samhället.
§  Rapportera sakligt i medierna om alkoholens skadeverkningar utifrån vetenskapligt publicerad forskning!
Idag är det alltför lätt att få publicitet i svenska medier för osakliga rapporter om alkoholens påstått positiva hälsoeffekter. En forskningsstudie eller artikel bör ha genomgått en kollegial granskning gjord av oberoende anonyma specialister inom samma vetenskapliga område som författaren. Journalister bör inte förenkla eller förvanska slutsatserna i forskningen på ett sätt som öppnar för felaktiga tolkningar av forskningsresultaten.
STOCKHOLMS LÄNS NYKTERHETSFÖRBUND
Kontakt:
Lars Olov Sjöström, tel. 0706-97 00 22
Gun-Lis Roos, tel. 0709-48 81 42

 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.