Från vänster Sofie E.Ahlbom, Janne Stenefors, Leena Harké, Kerstin Eriksson, Sven Persson & Gun-Lis Roos

Länk
www.iogt.se/nyheter/forskarrapport
Opinionsbildning för ökad uppmärksamhet att förebygga alkoholrelaterade skador bland äldre och göra det till en prioriterad fråga för det offentliga, privata, och frivilligorganisationerna, länk till dokumentet nedan.

Nationell uppmärksamhetsvecka om alkohol vecka 45 Internationella uppmärksamhetsveckor
Awareness Week on Alcohol related Harm
The Awareness Week on Alcohol Related Harm (AWARH) är ett initativ från
European Alcohol Policy Alliance (EUROCARE)
European Association for the Study of the Liver (EASL)
European Brain Council (EBC)
European Liver Patients Association (ELPA)
European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI)
United European Gastroenterology (UEG).

 Andra internationella uppmärksamhetsveckor
Storbritannien. Läs mer på Alcohol awareness week och Dry January.
Danmark. Kampanj om vecka 40 som startade 1990. Måling af uge 40 kampagnen 2013

Facebook Facebook

Kontaktlista Vecka 45
Nykterhetsförbund (LNF)
Gun-Lis Roos, ordförande
Epost: gun-lis@hem.utfors.se 
Tel. 0709-48 81 42
www.lansnykter.se

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF
Tel. 0706-97 00 22
Epost: lars-olov.sjostrom@mhf.se 
www.mhf.se

KSAN
Leena Haraké, Kanslichef
Epost: leena.harake@ksan.se
Tel. 08-10 10 51
www.ksan.se

SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Kjell-Ove Oscarsson verkställande ledamot
Epost: kjell-ove.oscarsson@iogt.se 
Tel. 0705-946844
www.slan.se 

Nätverket Levnadsvanor
Ylva Lyander, svensk sjuksköterskeförening
Tel. 0706-048 438
Epost: ylva.lyander@bromsrenh.se 
www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Natverket-Levnadsvanor/Aktuellt/

Uddevalla, Processledare för hälsofrämjande sjukvård
Utvecklingsenheten, Ledningskansliet för NU-sjukvården
Ebba Carlsson
Tel: 010-435 65 28
Mobil: 070-020 66 88
Epost: ebba.carlsson@vgregion.se

NBV Stockholms län
Ninve Düzgün-Khelil, regionchef
Tel.  0733-730195
Epost: Ninve.Khelil@nbv.se
http://nbv.se/stockholm

STAD Primärvårdsprojektet & Anhörigskolan
Unda Lönnqvist, projektledare
Tel. 0704-842 582
Epost: unda.lonnqvist@sll.se
www.stad.slso@sll.se

Trygg i Norrtälje kommun
Sofie Eriksson-Ahlholm, samordnare och utvecklare
Tel. 0706-390 814
Epost: sofie.eriksson-ahlholm@norrtalje.se
www.norrtalje.se  www.facebook.com/trygginorrtaljekommun

Sollentuna kommun Socialkontoret/beroendemottagning
Ingrid Norberg, enhetschef
Tel. 08-579 226 64
Epost: ingrid.norberg@sollentuna.se
www.sollentuna.se  www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/Missbruk-och-beroende/riskbruk/

Blå Bandet
Per-Olof Svensson, organisationssekreterare
Tel. 0705-68 23 20
Epost: per-olof.svensson@blabandet.se
www.blabandet.se

Hela människan
Daniel Ryderholm, informatör 
Epost: info@helamanniskan.se
Tel. 08-691 06 66 
www.helamanniskan.se

VITA Nykter
Anette Kyhlström
Verksamhetsansvarig 
Tel. 0707-618 860
Epost: anette@vitanykter.se
www.vitanykter.se

Föreningen Fruktdrycker
Ann-Louise Friberg 
Epost: ann-louise.friberg@nbv.se  
Tel. 0733-83 83 62

Insamlingsstiftelsen Choice
Robert Åkesson, VD
Tel. 0707-957 198
Epost: robert@stiftelsenchoice.se
www.stiftelsenchoice.se

KRIS-08 Stockholm
Ali Reunanen, ordförande
Epost: ali.reunanen@kris.a.se
Tel. 0702-83 40 51
www.kris.a.se

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Epost: info@lansnykterhetsforbundet.nu
Tel. 033-10 28 11
www.lansnykterhetsforbundet.nu

JLN Jönköpings läns nykterhetsförbund och CAN Länsombud
Kicki Olofsson 
Epost: jln@sobernet.nu
Tel. 036-31 67 70
Mobil 0704-04 41 73

Östergötlands läs nykterhetsförbund
Marie Gustafson
Epost: nykterhetsforbundet.ostg@telia.com
Tel. 013-13 92 15 
www.nykterhetsforbundet.se

IOGT-NTO Stockholms Södrakrets
Jan SteneforsTel. 0762-49 15 88
Epost: jan.stenefors@iogt.se
www.iogt.se

LP-Verksamhetens ideella riksförening
Kerstin Eriksson, verksamhetsledare
Börje Dahlkvist, biträdande verksamhetsledare
Epost: info@lp-verksamheten.se 
Tel. 08-619 25 10
www.lp-verksamheten.se
 
Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN Stockholms distrikt
Karin Öberg, ordförande
Tel. 0762 52 66 41
Epost: karin.oberg@sobernet.se

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN
Ordförande Ali Jerremalm
Tel. 0706-92 80 74
Epost: ali.jerremalm@gmail.com

Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm, NSO
Rolf Bromme, ordförande
tel. 0721-98 94 60
Epost: info@nso.nu
www.nso.nu 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.