Mål och inriktning

Stockholms Läns Nykterhetsförbunds uppgifter är
- att eftersträva en samordning av de alkohol- och drogpolitiska aktiviteterna inom och mellan medlemsorganisationerna
- att påverka allmänhet och beslutande instanser i samhället i enlighet med förbundets syften
- att till medlemsorganisationerna förmedla information i aktuella alkohol och drogpolitiska frågor samt stimulera till ökade aktiviteter, att verkställa utredningar och undersökningar samt avge yttranden och framställningar i frågor inom förbundets intresseområde
- att stödja de anslutna organisationerna med utbildningsverksamhet och annan service som resurserna medger samt
- att upprätthålla kontakten med SLAN, ansvariga myndigheter och andra samarbetsorgan inom alkohol- och drogområdet

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.