120404 Inte rimligt att hemtjänsten tvingas köpa ut sprit

PRESSMEDDELANDE 2012-04-04
KSAN reagerar starkt på dagens artikel i Metro om att hemtjänsten tvingas köpa ut sprit till missbrukare. Socialstyrelsen hänvisar till normaliseringsprincipen och menar att hemtjänsten är skyldig att köpa ut sprit. KSAN stödjer ett nytt och skyndsamt ställningstagande från Socialstyrelsen.
KSAN:s kanslichef Leena Haraké, och tillika ledamot i regeringens ANDT-råd, säger: - Det är orimligt att hävda normaliseringsprincipen i Socialtjänstlagen som ett argument för att hemtjänsten, med kvinnor som majoritet i personalen, ska köpa sprit till personer med alkoholproblem. Normaliseringsprincipen myntades på 1960-talet och handlar om funktionshindrades rätt till livsvillkor och vardagsmönster som ligger så nära de normala som möjligt. Det var aldrig frågan om att servas eller kvarhållas i missbruk!
KSAN vill påpeka att av allmänna rättsgrundsatser följer att myndigheter inte får medverka i utvecklandet eller underhållet av ett missbruk. I kommunens kompetens ingår inte heller landstingsuppgiften att tillhandahålla abstinensvård för missbrukare.
Kommunen är skyldig att erbjuda adekvat stöd och hjälp för missbrukare att komma ifrån sitt missbruk. - Att personen har hemtjänst frigör inte kommunen från denna skyldighet, säger Leena Haraké.
För mer information: Leena Haraké Kanslichef KSAN 08-101051

Länk till KSAN :120404 Inte rimligt att hemtjänsten tvingas köpa ut sprit PRESSMEDDELANDE 2012-04-04 KSAN

 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.