Glöm inte hälsoperspektivet i debatten om kvinnor och alkohol!
Med anledning av debatten om kvinnor och alkohol (”Kvinnors drickande är tabu” DN 2015-10-06) vill KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotika­frågor lyfta riskerna med alkohol. För oss är kvinnor och alkohol en hälsofråga! Alkohol kan leda till skador både hos män och kvinnor och det är viktigt att vi inte förminskar riskerna som kommer med en ökad alkoholkonsumtion.
Det är beklagligt att Sverige är ett av de minst upplysta länderna i Europa när det gäller kopp­lingen mellan alkohol och hälsoskador. Samtidigt marknadsför alkoholindustrin produkter för miljardbelopp och många produkter är medvetet utformade för att locka unga kvinnor att dricka. Tidningar, tv och sociala medier fylls med alkoholreklam medan väldigt lite medieutrymme ges åt ny kunskap om skadeeffekter av alkohol. I The Amphora Manifesto on Alcohol (2012) har 71 forskare från 14 europeiska länder sammanställt information om alkoholens skadeeffekter. Forskarna är bekymrade över att ca 120 000 EU-medborgare i åldern 15-64 dör varje år pga alkohol.
Bland allmänheten är fortfarande kunskapen låg om kopplingen mellan alkohol och cancer. Enligt World Cancer Report 2014 är 5 % av all cancer orsakad av alkohol. Det gör alkohol till den näst största orsaken efter tobak till cancerinsjuknande. Sedan 1980-talet har alkohol klas­sats som cancerogent. Forskning visar att alkohol har samband med många cancerformer, däribland cancer i bröst och äggstockar. Forskare på Karolinska Institutet har funnit ett sam­band mellan den östrogenberoende formen av bröstcancer och kombinationen av alkohol och det kvinnliga könshormonet (KI, 2005).
KSAN anser att i en debatt om kvinnor och alkohol är det viktigt att lyfta alkoholens hälsorisker. Kvinnor i alla åldrar har rätt till god hälsa och att vara friska. Alkohol bidrar inte till det! För mer information kontakta:
Leena Haraké, kanslichef KSAN 08-101051, 0708-627495

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.