Du spelar roll! 
Spela roll! är en kampanj som uppmärksammar barn som påverkas negativt av att vuxna i deras närhet dricker för mycket eller använder andra droger. Kampanjen pågår under vecka 6, den 8-14 februari 2016. 
Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara sig bra. Barn som växer upp i familjer med missbruk men som får stöd av en vuxen i sin närhet har större förutsättningar att själva växa upp till friska och starka vuxna. 
En undersökning som CAN genomförde 2014 ”Vem kan man lita på?” visar att missbruk i familjen är en av de mest känsliga frågorna för unga att prata om. Av rapporten framgår också att ungdomarna gärna söker information på internet men när det gäller att få råd och stöd vill de ha en person att prata med. Du som arbetar i skolan utanför lektionstid är viktig för barnen. Du ser barnen på ett annat sätt och ofta har barnen lättare att prata med andra än läraren. Därför har vi valt ”resurspersonal”, dvs. matbespisningspersonal, vaktmästare, skolvärdinnor, elevassistenter med flera, som målgrupp för 2016 års kampanjvecka. Tillsammans med elevhälsan kan Du vara den som gör skillnad för det enskilda barnet. Du spelar roll! Som en del i kampanjen läggs affischer, checklista och kontaktkort upp på webbsidan www.duspelarroll.se. Vi hoppas att ni skriver ut och sätter upp affischerna där många elever passerar och lägger ut kontaktkort i väntrum eller liknande. På affischen finns utrymme för att texta sitt namn och sina kontaktuppgifter. På webbplatsen www.duspelarroll.se finns information om regionala och lokala aktiviteter runt om i landet, kampanjmaterial för nedladdning och fakta om missbruk i familjen. Bakom kampanjen står Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Blå bandet, Hela Människan, IOGTNTO:s Juniorförbund JUNIS, SIMON (Svenskar och invandrade mot narkotika), Stiftelsen Trygga Barnen, Barnhälsovården Stockholms läns landsting, Ersta Vändpunkten, Nätverket De Glömda Barnen Västra Götaland och Stockholms Läns Nykterhetsförbund  tempus leo. Donec mattis, purus nec placerat bibendum, dui pede condimentum odio, ac blandit ante orci ut diam.

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.