Kontakter och samarbete med SLAN, organisationer och myndigheter.

Länsnykterhetsförbundet kommer att fortsätta att ha täta kontakter och samverkan med.

 

Länkar till:
IQ Systembolaget
Ersta Vändpunkten
NBV
Drogupplysningen

Blå Bandet

Sveriges Landsråd i Alkohol och Narkotikafrågor (SLAN),

Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN),

Statens Folkhälsoinstitut/Riskbruksprojektet, Alkoholpolitiskt Forum,

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor (KSAN),

Centrum för Alkohol- och Drogprevention (CADP),

Preventionscentrum Stockholm (PreCens),

Stad-projektet,

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS),

Stockholms Läns Landsting,

Centrum för folkhälsa Alkohol- och Drogprevention,

Länsstyrelsen i Stockholms län,

Centrum för Socialvetenskaplig Alkohol- och Drogforskning vid Stockholms universitet (SoRAD),

MHF

Alna-Rådet,

Sveriges Riksdag,

Regeringen,

Maria Ungdom.

Maskrorsbarn

Tryggabarnen

Anhöriga Mot Droger

Föräldrarföreningen mot narkotika

Svenskar och invandrare mot narkotika

SMART

IOGT-NTO

K.R.I.S

Drugnewes

FHI Folhälsoinstitutet

Svenska Carneginstetutet

Stockholms Läns Nykterhetsförbund

Syskon till missbrukare

(NSO)Nykterhetsrörelsens samarbetsorginisation

 

Länkar till andra hemsidor om narkotika:

ECAD - European Cities Against Drugs  www.ecad.net/

NFIA - National Families In Action www.nationalfamilies.org

ONDCP - Office of National Drug Control Policy whttps://www.whitehouse.gov/ondcp

DWI - Drug Watch International www.drugwatch.org/

EURAD - Europe Against Drugs www.eurad.net

Drugsmart - Drog information för ungdomar www.drugsmart.com/

 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.