Rapport om ungdomars drogvanor i Järfälla kommun åk 8 (nov 2011)

Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan

Drog- och Brottsförebyggande

Gruppen i Järfälla kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo AB.

Undersökningen genomfördes under senhösten 2011 i form av en anonym enkät

med tillhörande instruktionsbrev. Svarsblanketterna lades ned i kuvert som klistrades

igen innan eleverna lämnade klassrummen på skolorna.

Sammanfattning av rapporten

Andel rökare 2003-2011:

kraftig minskning från 12 % år 2003 till 6 % (tangerad lägsta nivå) år 2011

Andel snusare 2003-2011:

mycket kraftig minskning från 10 % år 2003 till 3 % (näst lägsta nivå) år 2011

Andel alkoholkonsumenter 2003-2011:

kraftig minskning från 49 % år 2007 till 30 % (lägsta nivå) år 2011

Andel intensivkonsumenter av alkohol 2003-2011:

mycket kraftig minskning från 10 % år 2003 till 4 % (lägsta nivå) år 2011

Andel som har druckit "hembränt" senaste året 2003-2011:

kraftig minskning från 8 % år 2003 till 4 % (lägsta nivå) år 2011

Andel som haft möjlighet att pröva narkotika 2003-2011:

kraftig minskning från 15 % år 2003 till 8 % (näst lägsta nivå) år 2011

Andel som har använt narkotika 2003-2011:

liten minskning från 4 % år 2003 till 3 % (näst lägsta nivå) år 2011

3

Bakgrund

författat av Ulf Peterson, Drog- och brottsförebyggande samordnare

i Järfälla kommun

År 2006

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.