S.L.A.N.        PRESSMEDELANDE

Sveriges Landsråd för alkohol- och Narkotikafrågor

The Swedish council on alcohol and drugs

Östermalmsvägen 33

114 26 STOCKHOLM

+46 (0)8-21 32 07 phone

+46 (0)730-77 77 27 mobilephone

www.slan.se

 

                                                                                                                    Stockholm 2010-12-16

God dag yxskaft – Havererad utredning om spritförsäljning

- Regeringen ställde en konkret fråga och utredningen väljer istället att föreslå något som inte är

   beställt och inte svara på huvudfrågan, säger Nils-Erik Söderqvist, ordförande i Sveriges Landsråd för Alkohol

   och Narkotikafrågor, S.L.A.N .

- En av de mest motsägelsefulla utredningar jag tagit del av, trots många (antal) år i Riksdagen, fortsätter Nils-Erik.

- Utredaren skriver själv att förslaget kan få EU att ifrågasätta vårt detaljhandelsmonopol vilket var ett svar som skulle leda till omedelbart avbrott av utredningen. Ett enigt socialutskott uttalade så sent som 1:a december att systembolaget var en grundbult i vår alkoholpolitik för att begränsa alkoholskadorna. Man måste fråga sig om utredaren har läst sina direktiv överhuvudtaget? Våra 22 medlemmar känner en stark oro, avslutar Nils-Erik Söderqvist.

Efter ett antal månader presenterades så utredningen som skulle ge svar på frågan om det är möjligt att sälja alkohol direkt till kunder på de ställen i Sverige som producerar öl, vin eller sprit. Länge har det framställts i media som att det enbart handlade om vingårdar på landsbygden men i direktiven är det tydligt att det handlar om alla sorters alkoholhaltiga drycker. I det fallet har utredaren fullföljt direktiven till punkt och pricka.

Från landsbygdsministern har det också hörts att det handlar om ett fyrtiotal vingårdar i glesbygden. Förslaget öppnar dock dörren för utländska bolag att öppna provsmakningsanläggningar med försäljning, var som helst i landet, utan koppling till lokal produktion. Då handlar det plötsligt om flera hundra, kanske tusen möjliga etableringar.

Dessutom underkänner utredaren alla andras bedömningar av påverkan på folkhälsan och gör istället egna kalkyler samt. Till det lägger man in egna beteendevetenskapliga funderingar utan något som helst stöd i forskningen.

Vi uppmanar socialdepartementet att notera alla motsägelser i utredningen och därefter lägga den till handlingarna. Att följa utredningens förslag öppnar dörren för aggressiv marknadsföring och är ett akut hot mot detaljhandelsmonopolet.

----------------------------------------------------------------------------

För mer information: Nils-Erik Söderqvist, Ordförande 070-530 42 12

Mats Gunnarsson, generalsekreterare: 0730-77 77 27

 

Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor - S.L.A.N. - bildades 1921 och är en sammanslutning av organisationer som vill verka för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik samt för ett narkotikafritt samhälle. 

S.L.A.N. arbetar för en väl utbyggd missbrukarvård, för opinionsbildning, forskning och en samordning av medlemmarnas gemensamma strävanden för inflytande i olika samhällsorgan. Landsrådet deltar också aktivt i de nordiska och internationella organisationerna som verkar inom samma arbetsområde.

Paraplyorganisationen S.L.A.N. består idag av 22 medlemsorganisationer med fler än 100.000 individer ,som både jobbar förebyggande och i några fall med direkt vårdarbete eller kamratstödjande arbete efter vårdinsatser.

 

För mer information om SLAN:   www.slan.se                                                     

 

 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.