”Grovt vilseledande kalla det här gårdsförsäljning”

Publicerad i Dagens Nyheter 2010-12-23

Anitra Steen och Gabriel Romanus: Förslaget om gårdsförsäljning undergräver förtroendet för svensk alkoholpolitik och riskerar att öka alkoholskadorna.

Den viktigaste slutsatsen i den alkoholutredning som just överlämnats till regeringen är att gårdsförsäljning inte går att förena med ett bevarat monopol för Systembolaget. Men utredaren har inte nöjt sig med detta utan konstruerat en modell som innebär att alla tillverkare av alkoholdrycker – både i Sverige och utomlands – skulle få rätt att sälja direkt till konsument. Till exempel skulle Bacardi eller Pernod Ricard kunna öppna en butik mitt i Stockholm. Att i det läget tala om att Systembolaget skulle ha ett detaljhandelsmonopol är bara komiskt. Betänkandet bör inte ens gå ut på remiss, skriver de två tidigare Systembolagscheferna.

Gårdsförsäljning av svenska viner, i den mening ordet hittills har använts, går inte att förena med EG-rätten och bevarat monopol för Systembolaget. Det är den viktigaste slutsatsen i den nya alkoholutredningen, som just har överlämnats till regeringen. Den nya utredaren, förra rättschefen Lotty Nordling, har i den frågan kommit till samma resultat som den tidigare utredaren Anita Werner. Enligt regeringens direktiv till utredningen borde hon ha underrättat regeringen om denna slutsats. Därmed borde utredningens uppgift vara slutförd.

Men Lotty Nordling har inte nöjt sig med detta. I stället har hon konstruerat en helt annan modell, som går långt utanför det som vi hittills har menat med gårdsförsäljning. Gårdsförsäljning enligt direktiven var att de som ägnar sig åt ”småskalig produktion av alkoholdrycker” skulle få ”sälja de egenproducerade dryckerna på gårdarna”, det vill säga vid tillverkningsstället. Syftet skulle vara att stimulera ”utveckling av småföretagandet, huvudsakligen på landsbygden”. Man hoppades också att detta skulle få positiva effekter på turismen.

Men utredningens modell är något helt annat. Det innebär att alla som tillverkar alkoholdrycker, både i Sverige och utomlands, skulle få rätt att sälja direkt till konsumenter. Det skulle inte krävas att försäljningen sker på tillverkningsstället, utan butikerna i fråga skulle få öppnas mitt i en stad. De multinationella företagen Bacardi eller Pernod Ricard skulle till exempel få öppna butiker mitt i Stockholm för att sälja sprit eller alkoläsk och andra ungdomsdrycker. Detsamma skulle gälla svenska eller utländska bryggerier.

Man vet inte hur många sådana försäljningsställen det skulle bli fråga om. Utredningen räknar med 200, men det skulle lika gärna kunna bli 500 eller ännu fler. Att i det läget tala om att Systembolaget skulle ha monopol på detaljhandel med alkoholdrycker verkar ju bara komiskt.

Visserligen föreslår utredningen att försäljningen vid varje sådan butik skulle begränsas, till exempel till 10 000 liter vin eller 27 000 liter öl. Men dels är detta svårt att kontrollera, dels kan man vara säker på att gränserna skulle utmanas, och då vet ingen hur EU-domstolen skulle ställa sig. Begränsningen har redan kritiserats av bryggerierna och vin- och spritleverantörerna. Vad händer om man har sålt slut kvoten redan i början av sommaren, frågar de.

Hittills har den svenska alkoholpolitiken byggt på att konkurrens och privat vinstintresse ska begränsas, eftersom de driver upp konsumtionen och därmed skadorna. Privata företag, som har ett ekonomiskt intresse av att människor dricker mer, har en tendens att tänja på reglerna och försöka utvidga möjligheterna till aktiv marknadsföring och försäljning.

Vår kritik mot utredningens förslag kan sammanfattas i sju punkter:

1. Det går långt utöver direktivens tankar om gårdsförsäljnng från små företag på svenska landsbygden. Att kalla utredningsförslaget för ”gårdsförsäljning” är grovt vilseledande.

2. Det skulle öppna möjligheten till direkta försäljningskanaler till konsumenterna för hundratals svenska och utländska alkoholtillverkare med ekonomiskt intresse av att öka försäljningen.

3. Att öppna för försäljning för att gynna alkoholtillverkare undergräver förtroendet för Sveriges försäkringar att vår alkoholpolitik är till för att skydda folkhälsan.

4. Det försvårar Sveriges strävan att få EU att se alkoholpolitiken som en fråga om social trygghet och hälsa.

5. Om Systembolagets monopol utmanas till EU-domstolen är det stor risk att domstolen finner att grunden för monopolet har försvunnit genom den nya försäljningskanalen.

6. Eftersom försäljningsställen ska få öppnas i städerna, är sysselsättningseffekten för landsbygden av utredningsförslaget betydligt överdriven. Det kan röra sig om några tiotal jobb. Däremot kommer sysselsättningen inom sjukvården och hos polisen säkert att öka.

7. Folkhälsoinstitutets beräkningar tyder nämligen på att skadorna kommer att öka med utredningens förslag, särskilt om försäljningsbegränsningen utmanas, men även om begränsningen kan upprätthållas. Men ännu större skador kommer givetvis om monopolet faller.

Eftersom utredningen bekräftar den tidigare utredningens slutsats att verklig gårdsförsäljning inte kan förenas med EG-rätten och Systembolagets monopol, och eftersom utredningens egen modell går långt utöver direktiven, bör betänkandet inte ens sändas ut på remiss. Det bör arkiveras hos socialdepartementet.

Vi vill påminna om att riksdagen så sent som den 1 december i år uttalade att ”detaljhandelsmonopolet är ett av de enskilt viktigaste inslagen i den svenska alkoholpolitiken och det bör därför försvaras och inte upphävas”.

Anitra Steen
vd Systembolaget 1999–2009

Gabriel Romanus
vd Systembolaget 1982–1999

 

 

Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.