Länk till nya drogsnurran.

Förskolan spelar roll för att uppmärksamma barn som far illa!
Det känns inte alltid lätt att göra en orosanmälan när ett barn far illa, även när det är nödvändigt. Kampanjveckan ”Förskolan spelar roll” uppmärksammar den viktiga uppgift förskollärare har för att värna barnens trygghet, vilket kräver både kunskap, stöd och mod. Länk till hela dokumentet.

Årsmötesuttalande om barns rätt att skyddas från alkohol:
Stockholms Läns Nykterhetsförbunds årsmötesuttalande den 30 maj 2016 till berörda ministrar. Barnkonventionens artikel 33 tar fasta på barns rätt för att skyddas mot narkotikan men alkoholen nämns inte.  Årsmötet  kräver kraftfullare insatser för skydd av barn idag och kommande generationer mot alkohol och andra droger.
Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF)
Gun-Lis Roos ordförande/styrelsen
Tel. 0709 – 48 81 42 

Seminarier om cannabis och nätdroger i Stockholms län
Missbruket av cannabis och nätdroger har ökat i samhället och är mycket lätt för ungdomar att få tag på. Därför genomför Stockholms Läns Nykterhetsförbund ett antal seminarier tillsammans med kommunerna och andra samarbetspartners i Stockholms län
Tanken är att man på dagtid bjuder in de som professionellt jobbar med barn och ungdomar till ett eftermiddagsseminarium. På kvällen är det föräldrars och andra engagerade vuxnas tur att lära mer om dessa droger. Ett antal seminarier har redan genomförts i olika kommuner med gott gensvar.
Kontakta oss per mail eller telefon så kan vi tillsammans planera för seminarier i din kommun!
Med vänliga hälsningar
Stockholms Läns Nykterhetsförbund (LNF)
Gun-Lis Roos, ordförande
Tel. 0709-48 81 42

”Student plakat - monterad och klar”
Det är inte lätt detta med särskrivningar och reklamskylten utanför en fotofirma i slutet på vårterminen är en klassiker som fått många att dra på munnen. Dessvärre finns det en tråkig baksida av traditionen att man förväntas fira studenten med hjälp av stort intag av alkohol. Särskilt allvarliga kan konsekvenserna bli när alkohol och trafik blandas.
Studenten ska vara en härlig dag och något roligt att tänka tillbaka på. Vi vill förhindra olyckor och dödsfall i trafiken i samband med studentfirandet. Det gäller både studenterna själva och deras medtrafikanter som också drabbas. Det är också viktigt att alkohollagen följs bland studenter under 20 år. Flera kommuner, exempelvis Södertälje och Västerås, har redan börjat agera i frågan genom att förbjuda alkohol på studentflaken.
Vi vill härmed rikta en uppmaning till alla gymnasieskolorna i Sollentuna. Planera redan nu för ett fantastiskt och glädjefullt firande av alla fina ungdomar som kommer att lämna gymnasiet när läsåret tar slut om några månader och säkra upp att det inte kommer att finnas någon alkohol på flaken. Varje år sker flera olyckor i trafiken kopplade till alkohol på studentflaken. 2014 inträffade 12 olyckor runt om 
i landet. Vid en av dessa olyckor blev så många som 17 studenter skadade.
Så här ska det inte behöva vara. Sjung om studentens lyckliga dag och låt det bli en underbar dag att minnas för resten av livet. Låt flaken vara fulla. Men bara fulla av glada och nyktra studenter.

Riskbruk i arbetslivet Inbjudan till lokal informationsträff 
Till kommunstyrelsen för vidare befordran till personalansvariga och fackliga företrädare  Riskbruk i arbetslivet Inbjudan till lokal informationsträff  Tid: Dagtid, cirka två timmar. Kommunen föreslår tidpunkt Lokal: Kommunen ordnar själv lokal Program:
• Risk- och skadligt bruk av alkohol, läkemedel och illegala droger i arbetslivet.  
• Förebyggande insatser på arbetsplatsen
• Hur kan vi förverkliga målen i arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy? Frågor och diskussion.   
Ingen deltagaravgift. Kom – lyssna – samtala!  
Frågor och intresseanmälan till: Gun-Lis Roos, tel. 0709-488142,
e-post: gun-lis@hem.utfors.se  
Se separat inbjudan

Alkohol med risker länk till heka texten
Under vecka 45 uppmärksammas vuxnas riskabla alkoholvanor av en rad organis-ationer och aktörer. Problemet är omfattande, men har inte sällan sopats under mattan i den offentliga debatten och i medierna. Riskbruk av alkohol leder med tiden ofta till alkoholberoende, en sjukdom som vanligen utvecklas successivt under en följd av år. 


Nätverket ”Folkrörelser mot droger” 20 ideella organisationer genomför en manifestation för att påminna om narkotikans offer. Vi inbjuder till ett offentligt möte med en Ljusmanifestation, musik, tal och tyst minut på Sergels Torg i Stockholm
Länk till filmen från 2015: 
 

Riskbruk i arbetslivet
2015-10-20
Till kommunstyrelsen för vidare befordran till personalansvariga, företagshälsovården och fackliga företrädare
Riskbruk i arbetslivet
Inbjudan till lokal informationsträff
Tid: Dagtid, cirka en timme. Kommunen föreslår tidpunkt
Lokal: Kommunen ordnar själv lokal
Program:
 Riskbruk av alkohol, mediciner och narkotika i Sverige och i Stockholms län
 Förebyggande insatser på arbetsplatsen
 Hur kan vi förverkliga målen i arbetsplatsens alkohol- och drogpolicy? Frågor och diskussion.
Ingen deltagaravgift. Kom – lyssna – samtala!
Frågor och intresseanmälan till:
Lars Olov Sjöström, tel. 070-697 00 22, e-post: lars.olov.sjostrom@mhf.se
Med vänlig hälsning
Stockholms Läns Nykterhetsförbund och Motorförarnas Helnykterhetsförbund
Gun-Lis Roos Lars Olov Sjöström Ali Reunanen
ordf. LNF trafiksäkerhetschef och styrelseledamot, LNF
preventionsansvarig, MHF
Riskbruk
Handlar om den konsumtion som ännu inte har utvecklats till missbruk eller beroende men som riskerar att göra det om den fortsätter. Konsumtionen innebär en klar risk för att utveckla kroppsliga skador.

Tack För Att Ni Dricker - En film om alkoholindustrin av IOGT-NTO
http://www.youtube.com/watch?v=AIoS-HRW4yc&feature=youtu.be

Filmen genvägen. En film om cannabismissbruk.
http://vimeo.com/64124779

PRESSMEDDELANDE

Våga diskutera vuxnas drickande!

Länk:

Kontakta Stockholms Läns Nykterhetsförbund

http://drugnews.nu/
Hej, kan jad få lite hjälp med detta. Hemsida 24, www.lansnykter.se Stockholms Läns Nykterhetsförbund Webbredaktör Lars-Erik Larsson Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Och www.NSO.nu Webbredaktör Lars-Erik Larsson Hemsidan är registrerad på Bo Larsson. Ny Webbredaktör Sofia Modigh 700604-0047 Forshagagatan 7, 12331 Farsta Jag kan ändra det som jag kommer åt.